GÜNCEL POLİTİKA YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ SPOR MAGAZİN RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Politika
20 Kasım 2021 Cumartesi 11:00

CHP'li Purçu'dan Roman çocuklar için önerge!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde; COVID-19 salgını sürecinde yaşadıkları maddi güçlüklerin artması nedeniyle okula dönmekte sorunlar yaşayan dezavantajlı, roman öğrencileri gündeme getirdi. Purçu özel önlemler alınması amacıyla TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Araştırma önergesi hakkında açıklama yapan CHP’li Purçu, “Roman çocuklar, Türkiye’de çeşitli nedenlerle eğitime erişimde ve devamda sorun yaşayan gruplar arasındadır. Eğitim için hane halkının harcamalarına bağımlılığın artması, özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı koşullardaki çocuklar için eğitimden ayrılma riskini ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasında nakit yardımlara olan bağımlılığı artırmaktadır” dedi.

Purçu, “Roman grupların içinde bulundukları toplumla entegrasyonu, dezavantajlı grup olmaktan çıkmaları ve normal yaşam koşullarına ulaşmaları için ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması hususunda birtakım iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Romanların yaşadığı hak ihlalleri ve çok boyutlu sorunların giderilmesinin temelinde, eğitim yer almaktadır. Bu nedenle; özellikle yeni nesil Roman çocukların eğitim süreci iyi takip edilmeli; okur- yazar özellikleri ve genel kültür seviyelerinin yükseltilmesi için okullaşmaları sağlanmalı; lise ve üniversite eğitimi alabilecek seviyede olanlar eğitimde fırsat eşitliğinden yararlandırılmalı ve kamusal hizmetlere erişimlerinin arttırılması sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı. 

Özcan Purçu araştırma önergesinde, Roman c?ocukların okulu terk ve devamsızlık sebeplerini şu şekilde sıraladı;
-Ekonomik-sosyal-kültürel yaşamlarındaki insani olmayan koşullar, yoksulluk, beslenme yetersizliği;
-Ebeveynlerin, eg?itim ve bilinc? eksikliğinden dolayı eg?itime gereken o?nemi vermemesi ve bunun çocuklarda eğitime ilgisizliğe yol açması;
-Erken ve çocuk yaşta evlilik yapma;
-C?ocuk is?c?ilig?i; c?ocug?un c?alıs?arak aile bütçesine katkıda bulunma mecburiyeti;
-Ebeveynlerin c?ocug?un temel eg?itim giderlerini (kırtasiye, okul forması) karşılamakta zorlanması;
-Barınma olanaklarının yetersiz (konar-göçer) olması; Tek odalı evlerde yaşam dolayısıyla c?ocug?un ders çalışma koşullarına sahip olmaması;
-Yaygın olarak c?ocukların kimliklerinin gec? c?ıkarılması nedeniyle c?ok sayıda o?g?rencinin gerc?ekte 14-15 yas?larındayken nu?fusta 7-8 yas?larında go?ru?nerek okula bas?laması ve bunun hem bu gruplara mensup çocuklar hem de aynı sınıftaki diğer çocuklar için uyum sorununa yol açması;
-C?ocukların ev ödevlerine yardım edecek kimsenin olmayışı;
-Performans o?devleri olarak bilinen uygulama o?devlerinin internet u?zerinden yapılması; bu?yu?k oranda evlerinde internet eris?imi olmayan c?ocukların bu o?devleri yapamamaları nedeniyle so?zlu? notlarının du?s?u?k olması ve o?devi yapamayınca okulda rencide olmaları;
-C?ocukların okullarda ayrımcı ve o?tekiles?tirici muameleye maruz kalması.

Roman çocuklarda erken evlenme oranının yüksekliğine de dikkat çeken Purçu, “Kentsel dönüşüm projeleri sonrasında evleri yıkılan ve mahallelerinden zorla tahliye ile yerlerinden edilen Roman ailelerin çocukları da ya okullarından alınmış ya da ekonomik nedenlerle eğitim hayatlarının devamı zorlaşmıştır.” dedi.

“Öğrenciler, öğretmenler ve veliler gibi eğitim paydaşlarının okulların yeniden açılmasına hazırlanması için yeniden açılma süreciyle ilgili sürekli bilgilendirilmeleri ve karar alıcılara görüş ve deneyimlerini iletebilmeleri gerekmektedir” açıklamasında bulunan Purçu, “Son olarak, Roman çocukların eğitime erişimi hakkında gerekli düzenlemeler yapılmalı, fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmeli ve Roman grupların birçok alanda yaşadıkları çok boyutlu sorunların temelinde yer alan eğitim alanında güçlendirme sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.” diyerek sözlerini tamamladı.